Kebolehcapaian - IntoKildare

Keutamaan Strategik 4: Memperkukuh Ketersambungan & Kebolehcapaian Destinasi

Tindakan 15: Menggalakkan penggunaan prinsip reka bentuk sejagat

Penggunaan prinsip reka bentuk sejagat (iaitu menjadikan tarikan pelancongan, penginapan dan perkhidmatan boleh diakses oleh semua) akan membolehkan kumpulan orang yang lebih luas menikmati pengalaman pelancongan mereka di Kildare. Ini termasuk golongan muda, tua, dan mereka yang mempunyai pelbagai kebolehan. Perniagaan pelancongan baharu dan sedia ada akan digalakkan untuk mengguna pakai prinsip reka bentuk sejagat dan reka bentuk mesra umur dalam pembangunan dan operasi perniagaan mereka.

 

Into Kildare akan bekerjasama dengan County Kildare Access Network dan Kildare County Council untuk menggalakkan perniagaan pelancongan mengguna pakai prinsip reka bentuk universal.